Visie en Doel


Onze visie is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, sociaal vaardig zijn en het begeleiden van kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met autisme. Wij gaan uit van de mogelijkheden van mensen met autisme om hun plek in deze wereld meer zichtbaar te maken.

Doel

Stichting Groei heeft als doel om kinderen in de leeftijd vanaf circa twee jaar, jong volwassenen  en volwassenen met een indicering Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of  aanverwante stoornissen zoals een Aandachtstekortstoornis (ADHD / ADD), Meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD), Oppositionele gedragsstoornis, Hechtingsstoornis, Dyspraxie, Taalontwikkelingsstoornis (TOS), Hooggevoeligheid (HSP) en/of met een licht verstandelijke beperking en slechthorendheid, zelfredzamer, leerbaar en sociaal vaardiger te maken in onderwijs- werk- en leefsituaties.

Belangrijke doelen zijn het vinden van mogelijkheden -en hierin individueel begeleiden-  voor kinderen om deel te kunnen nemen aan enige vorm van onderwijs. Individuele begeleiding en ondersteuning in school-, werk en thuissituaties behoort tot de mogelijkheden en tevens het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zoals opvang en/of activiteiten, het versterken van executieve functies, gezins- en ouderbegeleiding en schooladvies op maat. Ouder- en gezinsbegeleiding behoren tot de mogelijkheden.

De begeleiding vindt plaats in het centrum van de stichting en/of thuis, op school of op het werk.

Het werkgebied van de stichting is landelijk.

 

Aanbod

Ons aanbod kent verschillende varianten. Kinderen kunnen dagelijks begeleiding nodig hebben, of enkele dagdelen per week. Per kind wordt bekeken welke mogelijkheden we kunnen bieden. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met de wensen van ouders. Voor jongvolwassenen en volwassenen werken wij met een persoonlijk behandelplan voor het aanleren van sociale- en communicatieve vaardigheden.

Speelkamers

In het Centrum zijn diverse speelkamers voor kinderen in de basisschoolleeftijd, 3 t/m 11 jaar, die nauwelijks of geen onderwijs kunnen volgen. In de speelkamers begeleiden wij kinderen met autisme volgens de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL). Deze methode gaat uit van de mogelijkheden van het kind en helpt het kind weer leerbaar en zelfredzaam te worden zodat terugkeer naar enige vorm van onderwijs vaak weer mogelijk is. Het geeft de ouders weer houvast door te gaan.

Workshops

Tijdens workshops zoals: 'Anders omgaan met autisme' en 'Help, mijn brusje heeft autisme', leren we omgaan met autisme op een open en niet oordelende manier. Voor broertjes en zusjes (brusjes) is het niet altijd makkelijk een gezinslid met autisme te hebben. Het omgaan met een brusje met autisme en het zichzelf staande houden in het gezin, krijgt een plek tijdens deze workshops.

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding door een in autisme gespecialiseerde gediplomeerd kindercounsellor en ervaringsdeskundige, brengt rust en evenwicht in een gezin waar autisme 'ongewild' centraal staat. Counselling wordt vaak vergoed via de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering.
Top
Copyright Stichting Groei 2018 - Disclaimer - Privacy verklaring
 Copyright Stichting Groei 2018