Thuiszitters


1 augustus 2014 is Passend Onderwijs in werking getreden.

Passend Onderwijs is voor alle kinderen in Nederland. Iedereen heeft recht op onderwijs.

Helaas… er zijn op dit moment meer thuiszitters dan ooit. Een juist aantal zullen we nooit weten, want de kinderen die ontheffing hebben gekregen, vallen hier buiten.

Stichting Groei is gespecialiseerd in thuiszitters. Wij geven niet alleen begeleiding thuis en/of bij ons in het centrum, maar begeleiden ook in de klas tijdens de lesuren (shadow).

Allereerst kijken we wat er nodig is:

- Is er een (tijdelijke) ontheffing leerplicht?

- Is terugkeer naar onderwijs een mogelijkheid?

- Wat voor onderwijs?

- Voor welke mogelijkheid kiezen ouders? Het kind zelf? De Onderwijsconsulent? Leerplicht?

- Hoe leerbaar is het kind?

- Welke vaardigheden zijn er nodig om weer in het onderwijs terug te keren?

- Is het haalbaar?


Deze en nog heel veel meer vragen hopen we tijdens het traject te beantwoorden en ingevuld te krijgen.

Dit doen we niet alleen. Met ons uitgebreide netwerk en jarenlange ervaring, kunnen wij met gedegen kennis van zaken een zo effectief mogelijk traject uitzetten. In nauwe samenwerking met U en met gemeentelijke- en overheidsinstanties, samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten, wordt een persoonlijk traject uitgezet.

Elk traject is anders. Er zijn geen panklare oplossingen. Wij gaan uit van het kind en zijn of haar mogelijkheden!
Top
Copyright Stichting Groei 2018 - Disclaimer - Privacy verklaring
 Copyright Stichting Groei 2018