Speelkamer Groei!


In de speelkamer hebben de kinderen de controle.. Kinderen mogen bepalen, mits het natuurlijk wel veilig is, wat ze willen spelen. Controle in handen geven van de kinderen geeft hun een veilig en vrij gevoel. Kinderen voelen zich fijn als ze zelf mogen bepalen wat ze willen spelen. Wij, de professionele spelers, volgen. Zo kan het kind zijn eigen tempo bepalen. 

Contact maken door spelen

Contact maken is altijd op uitnodiging van het kind. Zeker bij kinderen met ASS is het heel belangrijk dat zij aan kunnen geven of ze wel of (nog) geen contact willen. Juist door ze nergens toe te dwingen, worden kinderen nieuwsgierig en zullen ze sneller contact maken. Is het contact tot stand gekomen dan kunnen we aan doelen gaan werken. Dit moet breed gezien worden. Een doel kan al zijn dat we samen met een autootje rijden tot het aanleren van een vaardigheid als bv. aankleden. We beginnen met een klein doel. Een stapje van 0,0001 is ook een stapje. Maar wel nodig om tot contact te komen. Pas daarna kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn. Dit alles bespreken we met ouders/verzorgers en wordt opgenomen in het zorgplan.


'Een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar ontwikkelt zich door te spelen'.

Kinderen spelen altijd, maar als je ASS hebt, speel je anders of bijna niet.  Door spel aan te bieden geven we spelen een kans. Wees niet teleurgesteld als het kind niet meteen meespeelt of jouw spelideeën overneemt. Spelen vraagt vaardigheden, deze vaardigheden zijn vaak (nog) niet aanwezig. Wel kunnen we vaardigheden stimuleren en aanbieden. In spel kunnen vaardigheden als organiseren en plannen (dit begint met opruimen en sorteren), sociale vaardigheden en emotieregulatie gestimuleerd worden. Onze speelkamers bieden deze uitdaging.

 


Top
Copyright Stichting Groei 2018 - Disclaimer - Privacy verklaring
 Copyright Stichting Groei 2018