Disclaimer voor www.stichting-groei.nl


Autisme Centrum Stichting Groei! (Kamer van Koophandel: 55487718), hierna te noemen Stichting Groei, verleent u hierbij toegang tot www.stichting-groei.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stichting Groei behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.stichting-groei.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Groei spant zich in om de inhoud van www.stichting-groei.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.stichting-groei.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Groei.

Content op www.stichting-groei.nl is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.stichting-groei.nl. Stichting Groei oefent hierop voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.stichting-groei.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Groei nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Groei en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Groei, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.stichting-groei.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is mede via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerdTop
Copyright Stichting Groei 2018 - Disclaimer - Privacy verklaring
Cookie goedkeuring intrekken
 Copyright Stichting Groei 2018