Autisme in de klas


Vanaf 1 augustus 2014 mogen ouders beslissen waar hun kind naar school gaat. Hierdoor zal het aantal kinderen met een diagnose 'autisme' op basisscholen toenemen. Cluster 2 is een instelling geworden en SBO en SO staan ernstige bezuinigingen te wachten. Behalve leerlingen met autisme zullen er waarschijnlijk nog meer leerlingen met een beperking in de klas komen. Met de invoering van Passend Onderwijs zullen er nog veel meer kinderen richting regulier basisonderwijs komen.


Een leerling in de klas met autisme

De beleving van iemand met autisme is vaak anders dan die van zijn omgeving. Door over- en onder prikkeling van de zintuigen kan in de klas afwijkend of storend gedrag ontstaan. Dit kan ten koste gaan van de leerprestaties, acceptatieproblemen en kans op pestgedrag van medeleerlingen geven.

Expertise op school

De kennis van autisme op school bestaat vaak uit standaard methodes zoals als structuur, kastjes met laatjes, prikkelarme omgeving en alles waar de 'gewone' zorg op is gericht. Natuurlijk kan dit zeer goed werken en is zeker waardevol. De ervaring is echter dat dit vaak onvoldoende of nauwelijks werkt in een volle en drukke klas. Maar wat dan wel?

Leer anders omgaan met autisme in de klas

Met meer dan 16 jaar ervaring in het speciaal onderwijs (cluster 2) leren wij je anders kijken naar autisme en situaties herkennen en voorkomen. Groei heeft daarvoor speciaal voor professionals in het onderwijs een workshop ontwikkeld. In deze workshop wordt uitgelegd hoe wij deze extra begeleiding kunnen bieden en geven handvatten, tips en trucs. Laat een wereld voor je open gaan.
Top
Copyright Stichting Groei 2018 - Disclaimer - Privacy verklaring
 Copyright Stichting Groei 2018